Skup aut - Kasacja pojazdu

Firma AUTO-CZĘŚCI Zbigniew Korkuć  jest legalnie funkcjonującą Stacją Demontażu Pojazdów, działającą na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego (znak decyzji ŚR.I.6620/74/05 nr. wpisu N/10).

Każdy pojazd jest przez nasza firmę demontowany w sposób legalny i zgodny z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Wystawiamy legalne zaświadczenia o kasacji pojazdu, niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w wydziałach komunikacji oraz do wypowiedzenia umów OC w zakładzie ubezpieczeń.

Procedura kasacji:

Do wystawienia zaświadczenia o kasacji pojazdu potrzebne są:

Odbiór auta od klienta:

Auta odbieramy od klienta, za darmo, własnym transportem.

Skup aut prowadzimy na terenie Olsztyna i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Jeżeli posiadasz auto w innym regionie, zadzwoń a doradzimy Ci co masz zrobić.

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(...) pojeździe wycofanym z eksploatacji - rozumie się przez to pojazd stanowiący
odpad w rozumieniu przepisów o odpadach
Art. 5.
1. Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie
przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący
stacje demontażu.
2. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie
w stacjach demontażu.
Obowiązki właścicieli pojazdów
Art. 18.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania
pojazdów.
Art. 48.
Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego
punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.
Art. 53a.
1. Kto poza stacją demontażu dokonuje:
1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji
niebezpiecznych, w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia
lub części nadających się do ponownego użycia,
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających
się do odzysku lub recyklingu
– podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł.
2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki

Attachments:
Download this file (D20050202Lj.pdf)Ustawa o recyklingu[Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji]218 kB
Download this file (Upowaznienie do kasacji pojazdu-Korkuc.pdf)Upowaznienie do kasacji pojazdu-Korkuc.pdf[Upoważnienie do kasacji]338 kB