JAK DO NAS TRAFIĆ

1 ul. Olsztyńska 14d, 11-001 Dywity k/Olsztyna 
2 Tel.: +48 (89) 511-91-00, Tel.: +48 (89) 512-08-77 

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail  korkuc [ @ ] onet.pl .

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt  8:00 - 17:00
Sob. - 8:00 - 13:00
Niedziela nieczynne!

Skup aut - Kasacja pojazdu

Firma AUTO-CZĘŚCI Zbigniew Korkuć  jest legalnie funkcjonującą Stacją Demontażu Pojazdów, działającą na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego (znak decyzji ŚR.I.6620/74/05 nr. wpisu N/10).

Każdy pojazd jest przez nasza firmę demontowany w sposób legalny i zgodny z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Wystawiamy legalne zaświadczenia o kasacji pojazdu, niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w wydziałach komunikacji oraz do wypowiedzenia umów OC w zakładzie ubezpieczeń.

Procedura kasacji:

  • Odstawiamy auto do Stacji Demontażu Pojazdów, zapewniamy odbiór auta od klienta naszym transportem.
  • Płacimy za auto gotówką, od ręki.
  • Wystawiamy zaświadczenie o kasacji pojazdu.
  • Z w/w dokumentami, należy udać się do wydziału komunikacji celem wyrejestrowania pojazdu oraz do ubezpieczyciela.

Do wystawienia zaświadczenia o kasacji pojazdu potrzebne są:

  • pojazd – kompletny lub niekompletny 
  • właściciel pojazdu, bądź osoba upoważniona przez niego – w przypadku współwłasności, zgoda wszystkich współwłaścicieli,
  • dowód rejestracyjny pojazdu – w przypadku jego braku zaświadczenie o rejestracji pojazdu, wydawane na wniosek właściciela przez wydział komunikacji urzędu właściwego dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu,
  • karta pojazdu, jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne pojazdu

Odbiór auta od klienta:

Auta odbieramy od klienta, za darmo, własnym transportem.

Skup aut prowadzimy na terenie Olsztyna i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Jeżeli posiadasz auto w innym regionie, zadzwoń a doradzimy Ci co masz zrobić.

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(...) pojeździe wycofanym z eksploatacji - rozumie się przez to pojazd stanowiący
odpad w rozumieniu przepisów o odpadach
Art. 5.
1. Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie
przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący
stacje demontażu.
2. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie
w stacjach demontażu.
Obowiązki właścicieli pojazdów
Art. 18.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy
prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania
pojazdów.
Art. 48.
Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego
punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.
Art. 53a.
1. Kto poza stacją demontażu dokonuje:
1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji
niebezpiecznych, w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia
lub części nadających się do ponownego użycia,
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających
się do odzysku lub recyklingu
– podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł.
2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki

Attachments:
Download this file (D20050202Lj.pdf)Ustawa o recyklingu[Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji]218 kB
Download this file (Upowaznienie do kasacji pojazdu-Korkuc.pdf)Upowaznienie do kasacji pojazdu-Korkuc.pdf[Upoważnienie do kasacji]338 kB
DO GÓRY